Jak donisi WNP.PL w tym roku produkcja w stalochłonnych sektorach gospodarki nadal będzie spadać, ale tempo spadku zmniejsza się z kwartału na kwartał. Spadek ma w tym roku wynieść średnio 1,5 proc. W przyszłym roku produkcja sektorów stalochłonnych ma stopniowo rosnąć, sięgając w ostatnim kwartale 2,9 proc.

Please login or register to see the article.